Kontakt

Silberhoamat
Knappenanger 26
6130 Schwaz

Andreas Mair, Heimleitung

+43 5242 6901
info@silberhoamat.at

Kontakt

Silberhoamat
Knappenanger 26
6130 Schwaz

Andreas Mair, Heimleitung

+43 5242 6901
info@silberhoamat.at

Silberhoamat Marienheim
Archengasse 05
6130 Schwaz

+43 5242 66567
info@silberhoamat.at

Dominik Fröhlich, Pflegedienstleitung
Anna Töchterle, Assistenz der Heimleitung

Silberhoamat Knappenanger
Knappenanger 26
6130 Schwaz

+43 5242 6901
info@silberhoamat.at

Martina Faserl, BScN, Pflegedienstleitung
Manuela Bichler, Wirtschaftsleitung
Renate Mühlfeldner, Assistenz der Heimleitung

Silberhoamat Weidachhof
Weidach 4
6130 Schwaz

+43 5242 62674
info@silberhoamat.at

Martin Frontull, Pflegedienstleitung
Marina Angerer, Assistenz der Heimleitung

Silberhoamat Marienheim
Archengasse 05
6130 Schwaz

+43 5242 66567
info@silberhoamat.at

Silberhoamat Knappenanger
Knappenanger 26
6130 Schwaz

+43 5242 6901
info@silberhoamat.at

Silberhoamat Weidachhof
Weidach 4
6130 Schwaz

+43 5242 62674
info@silberhoamat.at